شعر منظوم درمان افسردگی پوکی استخوان خواص درمانی

شعر منظوم: درمان افسردگی پوکی استخوان خواص درمانی عمل جراحی استخوان آمریکایی جلوگیری پزشکان درمانی جادویی

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی جزییات عیدی کارگران جهت ۱۲ ماه کارکرد

حداقل عیدی کارگران ۱میلیون و ۸۵۰ هزار تومان و حداکثر عیدی ۲میلیون و ۷۸۰ هزار تومان جهت سال۹۷است.

جزییات عیدی کارگران جهت ۱۲ ماه کارکرد

جزییات عیدی کارگران جهت ۱۲ ماه کارکرد

عبارات مهم : کارگران

حداقل عیدی کارگران ۱میلیون و ۸۵۰ هزار تومان و حداکثر عیدی ۲میلیون و ۷۸۰ هزار تومان جهت سال۹۷است.

تسنیم نوشت: یکی از دغدغه های مهم کارگران در آخر سال میزان پرداخت عیدی و سنوات هست، که رقم آن کاملاً بسته به میزان پایه حقوق تعیین و پرداخت می شود.

تمامی کارگاه های مشمول قانون کار موظف به پرداخت عیدی و سنوات به هر یک از کارگران خود می باشند، که مبنای محاسبه آن یک سال کار معادل شصت روز آخرین مزد، بعنوان عیدی و پاداش می باشد، و مبلغ پرداختی از این بابت به هر یک از کارکنان نبایستی از معادل نود روز حداقل مزد روزانه قانونی تجاوز کند.

جزییات عیدی کارگران جهت ۱۲ ماه کارکرد

همچنین مبلغ پرداختی به کارکنانی که کمتر از یکسال در کارگاه کار کرده اند باید به ماخذ 60 روز مزد و به نسبت ایام کارکرد در سال محاسبه گردد، و مبلغ پرداختی از این بابت جهت هر ماه نباید از یک دوازدهم سقف تعیین شده است در فوق تجاوز نماید.

با توجه به حقوق و مزایای سال 96 کارگران شرح حقوق و عیدی سال 97 کارگران به شرح زیر است.

حداقل عیدی کارگران ۱میلیون و ۸۵۰ هزار تومان و حداکثر عیدی ۲میلیون و ۷۸۰ هزار تومان جهت سال۹۷است.

واژه های کلیدی: کارگران | عیدی کارگران | اخبار اقتصادی و بازرگانی

جزییات عیدی کارگران جهت ۱۲ ماه کارکرد

جزییات عیدی کارگران جهت ۱۲ ماه کارکرد

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz